Uniwersytet Gdański - uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Stan na 30.09.2018

Uniwersytet Gdański: stopień doktora stopień doktora habilitowanego

Wydział Biologii

Doktor nauk biologicznych w zakresie:

 • biologii
 • ekologii
 • mikrobiologii

Doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie:

 • biologii
 • mikrobiologii

Wydział Chemii

Doktor nauk chemicznych w zakresie:

 • chemii
 • ochrony środowiska
 • biochemii

Doktor habilitowany nauk chemicznych w zakresie:

 • chemii
 • ochrony środowiska

Wydział Ekonomiczny

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie:

 • ekonomii

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie:

 • ekonomii

Wydział Filologiczny

 

 

 

 

 

Instytut Filologii Polskiej

 

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa
 • kulturoznawstwa
 • nauk o sztuce

 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 •  literaturoznawstwa
 •  językoznawstwa

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 • literaturoznawstwa

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:

 • językoznawstwa
 • literaturoznawstwa

 

 

 

 

 

     

Wydział Historyczny

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 • historii
 • historii sztuki
 • archeologii

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie:

 • historii

Wydział Matematyki, Fizyki
i Informatyki

Doktor nauk fizycznych w zakresie:

 • fizyki

Doktor nauk matematycznych w zakresie:

 • matematyki

Doktor habilitowany nauk fizycznych w zakresie :

 • fizyki

Doktor habilitowany nauk matematycznych w zakresie:

 • matematyki

Wydział Nauk Społecznych

 

 

Instytut Psychologii

 

Instytut Pedagogiki

 

 

Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa

 

 

 

Instytut Politologii

 

 

 

 

Doktor nauk społecznych w zakresie:

 • psychologii

Doktor nauk społecznych w zakresie:

      ●  pedagogiki

 

Doktor nauk społecznych w zakresie:

 • socjologii         

Doktor nauk humanistycznych w zakresie:

 •  filozofii   

 

Doktor nauk społecznych w zakresie:

 •   nauki o polityce    

 

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie:

 • pedagogiki

 

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie:

 •  psychologii

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie:

 •   nauki o polityce i administracji (przyznanie  uprawnień   25/02/2019 dla Uniwersytetu Gdańskiego na wniosek Instytutu Politologii)

 

Wydział Oceanografii i Geografii

 

 

Instytut Oceanografii

Doktor nauk o Ziemi w zakresie:

 • geografii

 

Doktor nauk o Ziemi w zakresie:

 • oceanologii

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie:

 • geografii

 

Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie:

 •  oceanologii

Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych w zakresie:

 • prawa

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie:

 • prawa

Wydział Zarządzania

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie:

 • ekonomii
 • finansów
 • nauk o zarządzaniu

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie:

 • ekonomii
 • nauk o zarządzaniu

Międzyuczelniany Wydział
Biotechnologii  UG i GUMed

Doktor nauk biologicznych w zakresie:

 • biochemii

Doktor habilitowany nauk biologicznych w zakresie:

 • biochemii
Razem 31

         

 

 

 

Z dniem 1 października 2018 r. wszystkie uprawnienia jednostek organizacyjnych uczelni do nadawania stopnia doktora i doktora

habilitowanego stają się uprawnieniami Uczelni  (według ustalonej Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

z dnia 20 wrzesnia 2018 r. nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin  naukowych - Dz.U. z dn. 25.09.2018 r. poz. 1818)
                                                                                                                                                                               

Nazwa             podmiotu                         

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora                                                             

Uprawnienie do nadawania stopnia doktora  habilitowanego                                                           

Uniwersytet Gdański

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

- archeologia

- filozofia

- historia

- językoznawstwo

- literaturoznawstwo

- nauki o kulturze i religii

- nauki o sztuce

 

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

- ekonomia i finanse

- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

- nauki o polityce i administracji

- nauki o zarządzaniu i jakości

- nauki prawne

- nauki socjologiczne

- pedagogika

- psychologia

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

- matematyka

- nauki biologiczne

- nauki chemiczne

- nauki fizyczne

- nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

- historia

- językoznawstwo

- literaturoznawstwo

 

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

- ekonomia i finanse

- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

- nauki o zarządzaniu i jakości

- nauki prawne

- pedagogika

- psychologia

 

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

- matematyka

- nauki biologiczne

- nauki chemiczne

- nauki fizyczne

- nauki o Ziemi i środowisku

 

 

Pokaż rejestr zmian

Submitted on wtorek, Marzec 18, 2014 - 11:37 by Regina Zaremba Changed on poniedziałek, Maj 13, 2019 - 11:38 by Regina Zaremba