XXX lat NSZZ „Solidarność" Uniwersytetu Gdańskiego

W grudniu 2020 r. mija 40 lat od powstania struktur NSZZ „Solidarność” na UG. Dzień 11. grudnia 1980 r. stanowi szczególną datę w dziejach „Solidarności” na UG. Tego dnia bowiem od godz. 16.00 w auli Wydziału Ekonomiki Transportu w Sopocie, przy ówczesnej ul. Armii Czerwonej (po r. 1989 ul. Armii Krajowej), obradowało pierwsze Walne Zgromadzenie Delegatów Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego, najwyższa – w myśl Statutu – władza Związku na Uczelni. Uczestniczyło w nim 341 delegatów oraz przedstawicieli poszczególnych Kół do Komisji Zakładowej. Zjazd ten to owoc działalności, powstałego 26 sierpnia 1980 r. ( jeszcze w trakcie trwania strajków sierpniowych) Tymczasowego Samorządu Pracowniczego UG, z prof. Robertem Głębockim jako przewodniczącym.

Gościem zebrania był ówczesny Rektor UG, prof. dr hab. Janusz Sokołowski, który dziękując za zaproszenie powiedział m. in.: „[...] Od szeregu miesięcy z zainteresowaniem i satysfakcją odnotowujemy ożywienie w ruchu związkowym, dzięki NSZZ „Solidarność”. [...] Istnieje cały zespół zagadnień, z których kierownictwo Uczelni nie wywiąże się, jeśli nie będzie temu towarzyszyła silna organizacja związkowa. „Solidarność” jest taką silną organizacją i nią będzie. [...]”. Przedstawiciel Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ, powstały po 31 sierpnia na bazie MKS w Stoczni Gdańskiej) dr Wojciech Gruszecki podkreślił historyczność owej chwili. Podsumowując działalność TSP UG jego przewodniczący, prof. Robert Głębocki w swoim sprawozdaniu stwierdzał: „Od samego początku Tymczasowy Samorząd Pracowników przyjął na siebie rolę Komitetu Założycielskiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego, którego nazwa „Solidarność” powstała później. Toteż we wrześniu i w październiku powstało wiele trudności w działalności. W okresie cyklicznie rosnącego i malejącego napięcia w kraju okazało się, że dla wielu osób TSP nie jest tylko Komitetem Założycielskim, ale nowym związkiem. Żądano więc, aby ich interesy i postulaty realizować tak jak powinien to robić prawdziwy związek zawodowy. [...].”

Walne Zgromadzenie Delegatów dokonało wyboru władz NSZZ ”Solidarność” UG w postaci czterdziestoosobowej Komisji Uczelnianej oraz – złożonej z pięciu osób - Komisji Rewizyjnej.

W skład Komisji Uczelnianej NSZZ „Solidarność przy UG zostali wybrani: Marta Badyoczek Grzonka (Biblioteka Gł.), Jerzy Biedrzycki (Instytut Chemii), Jerzy Błaszkowski (Instytut Geografii), Mariusz Całka (Obsługa), Danuta Emler (Poligrafia), Stefan Emler (Poligrafia), Dariusz Filar (Instytut Ekonomiki Transportu), Barbara Gabryelska-Straburzyńska (Wydział Prawa i Administracji), Tadeusz Gacki (Instytut Geografii), Robert Głębocki (Instytut Fizyki), Jerzy Hall (Administracja), Jacek Herbich (Instytut Oceanografii), Stanisław Hodowany (Dział Transportu), Adam Humyniecki (Brygada Remontowo-Budowlana), Włodzimierz Janke (Obsługa), Małgorzata Jarosiewicz (Instytut Chemii), Wojciech Kaup (Obsługa), Roland Kossakowski (Studium Wychowania Fizycznego, Turystyki i Sportu), Marceli Krogulec (Instytut Fizyki), Wojciech Krzyżanowski (Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych), Adam Latała (Instytut Oceanografii), Bogdan Liberek (Instytut Chemii), Anna Maryńczak (Administracja), Zdzisław Mokwa (Instytut Ekonomiki Produkcji), Leszek Moszyński (Instytut Filologii Rosyjskiej), Jerzy Naciuk (Instytut Matematyki), Wacław Odyniec (Instytut Historii), Bogdan Olszewski (Instytut Filologii Polskiej), Maciej Rydel (Instytut Ekonomiki Transportu), Jerzy Sikorski (Obsługa), Bogdan Sip (Instytut Fizyki), Jędrzej Smulkowski (Instytut Fizyki), Bogusław Sobkowicz (Instytut Biologii), Tadeusz Ścisło (Instytut Biologii), Ludwik Targoński (Instytut Fizyki), Anna Tempczyk (Instytut Chemii), Bogdan Wojciszke (Instytut Psychologii), Jan Zarębski (Instytut Chemii), Halina Żarska (Emeryci), Maciej Żylicz (Instytut Biologii). Na Przewodniczącego Komisji Uczelnianej wybrano prof. Roberta Głębockiego, zaś do Prezydium Komisji weszli: prof. Bogdan Liberek (wiceprzewodniczący), dr Tadeusz Ścisło (płace i świadczenia płacowe), mgr Ludwik Targoński (informacja i sekretariat), dr Maciej Rydel (prace na rzecz autonomii uczelni), dr Wojciech Krzyżanowski (sprawy socjalno-bytowe), Bogdan Sip (sprawy interwencyjne), , dr Jędrzej Smulkowski (współpraca z innymi uczelniami i z ZNP), Anna Maryńczak (skarbnik), Anna Tempczyk (kultura, turystyka i sport). Powyższy skład Prezydium – poza paroma osobami – odzwierciedla w dużym stopniu skład osobowy Prezydium TSP, co pozwala na wyciągnięcie wniosku o utrzymaniu ścisłej ciągłości z okresem założycielskim.

Komisja Rewizyjna została wybrana w składzie: Jerzy Grzywacz (przewodniczący), Elżbieta Winnicka, Janina Ziembo, Zenon Sasin, Łucja Kłopocka.

Związek na Uczelni liczył wówczas 1863 członków, co stanowiło 73 % całego stanu osobowego pracowników UG.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, Maj 27, 2014 - 11:59; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: czwartek, Grudzień 3, 2020 - 10:44; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec