fbpx Ideas Plus | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ideas Plus

Ideas Plus

Ideas Plus

Celem programu „Ideas Plus” jest wsparcie i zachęcenie polskich naukowców do udziału w kolejnych edycjach programu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych (European Research Council).

ERC jest organizacją finansującą prowadzenie pionierskich badań (frontier research) o wysokim stopniu ryzyka, na granicy obecnej wiedzy. Preferowane są badania interdyscyplinarne, mogące doprowadzić do nowych, fundamentalnych odkryć. Program IDEAS ma pomóc naukowcom w urzeczywistnianiu i wdrażaniu najbardziej nowatorskich pomysłów z różnych dziedzin wiedzy.

Program „Ideas Plus” ma na celu przeciwdziałanie zaobserwowanej tendencji spadku zainteresowania polskich naukowców udziałem w konkursach organizowanych przez międzynarodowe instytucje oraz zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości prowadzonych w jednostkach naukowych badań, wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy, oraz stymulowanie wieloośrodkowych badań naukowych.

Środki finansowe przyznane w ramach programu będą mogły być wykorzystane na realizację całości lub części badań naukowych objętych zgłoszeniem do konkursu IDEAS Europejskiej Rady Badań Naukowych.

Środki finansowe w ramach programu „Ideas Plus” będą przyznawane na podstawie merytorycznej oceny zgłoszenia dokonanej przez Europejską Radę Badań Naukowych w ramach konkursu IDEAS.

Minister będzie ogłaszał na stronach internetowych MNiSW ogłoszenia o możliwości składania wniosków do uczestnictwa w programie. W ogłoszeniu będzie podawany termin i miejsce składania wniosków oraz warunki uczestnictwa w konkursie.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 13:35