fbpx Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35. roku życia w chwili składania wniosku.

Stypendia przyznawane są przez ministra właściwego do spraw nauki, w drodze konkursu. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać wyłącznie rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, zatrudniające młodych naukowców.

Wnioski składa się w terminie do dnia 31 marca za pomocą systemu OSF oraz platformy e-PUAP.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Treść wprowadzona przez: Karolina Kalksztejn-Wenta
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 stycznia 2015 roku, 13:39