fbpx Główne zadania Działu Obsługi Finansowej Projektów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Główne zadania Działu Obsługi Finansowej Projektów

Główne zadania Działu Obsługi Finansowej Projektów

Dział Obsługi Finansowej Projektów:
 
 1. Prowadzi obsługę finansową projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych od momentu zawarcia umowy o dofinansowanie do momentu jej zakończenia, archiwizuje dokumentację finansową oraz uczestniczy w kontrolach projektów w zakresie zagadnień finansowych.
 2. Zajmuje się obsługą finansową projektów, to jest:
  1. Obsługuje projekty finansowane ze środków krajowych i zagranicznych pod kątem weryfikacji rozliczeń i obsługi płatności oraz współpracuje w tym zakresie z kierownikami projektów.
  2. Monitoruje stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych otwieranych na potrzeby realizacji projektów.
  3. Prowadzi kontrolę dokumentów dot. poniesienia kosztów pod względem formalnym i rachunkowym.
  4. Reguluje gotówkowe i bezgotówkowe rozliczenia Uniwersytetu w zakresie obsługiwanych projektów.
  5. Prowadzi kontrolę raportów, sprawozdań z realizacji projektów i wniosków o płatność pod względem formalnym i rachunkowym.
  6. Monitoruje przebieg finansowania projektów oraz zgodność wydatków z budżetami projektów.
  7. Dokonuje weryfikacji kontrahentów w Wykazie podatników VAT pod kątem realizacji płatności.
  8. Współpracuje z Sekcją Weryfikacji i  Akceptacji Dokumentów w zakresie przygotowania kalkulacji stawek wynagrodzeń oraz opinii do wniosków o zatrudnienie pracowników do realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych pod kątem ich zgodności z budżetem projektu.
  9. Zapewnia zastępstwo dla Sekcji Weryfikacji i Akceptacji Dokumentów w zakresie przygotowania  kalkulacji stawek wynagrodzeń oraz opinii do wniosków o zatrudnienie pracowników do realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych pod kątem ich zgodności z budżetem projektu.
 3. Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w realizację projektów w zakresie spraw finansowo-księgowych,  a w szczególności z NCBiR, NCN, FNP, Urzędem Marszałkowskim.
 4. Współpracuje z Działem Rachunkowości w zakresie weryfikacji księgowej wniosków, raportów, rozliczeń i sprawozdań z realizacji projektów oraz udziału w kontrolach projektów i przygotowywaniu wyjaśnień.
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Lucyna Gosińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 19 grudnia 2019 roku, 14:24