MONOGRAFIE | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

MONOGRAFIE

MONOGRAFIE finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

 

Cel:

Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wczesniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

 

Adresaci:

Pracę do konkursu może zgłaszać autor pracy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych napisanej w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie oraz prace licencjackie.

 

Oferta:

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. 

 

Termin składania wniosku:

18.11.2019 r.

 

Ocena wniosku:

Nadysłane prace powinny charakteryzować się:

1) wysokim poziomem naukowym,

2) odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia,

3) integralnością tematyki i formy,

4) intesresującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona odbiorców.

 

WNIOSEK:

MONOGRAFIE - WNIOSEK

 

Procedura składania wniosków w FNP:

Aby wziąć udział w konkursie należy złożyć: 

1. Dwa egzemplarze maszynopisu pracy, wydrukowane w formacie A4 (czcionka Times New Roman 12 p., odstęp 1,5) zbindowane lub oprawione.

2. Wypełniony i podpisany wniosek.  

3. Wersję elektroniczną pracy wgraną w bazie on-line (cały tekst powinien być ujęty w 1 pliku elektronicznym). 

UWAGA: pracę należy załączyć na płycie tlyko jeżeli jej objętość przekracza 30 MB, co uniemożliwia jej wgranie w bazie.

4. Zgłoszenie powinno zawierać komplet materiałów:

  • stronę tytułową,
  • spis treści,
  • pełen tekst pracy,
  • przpisy,
  • bibliografię,
  • krótkie streszczenie,
  • jeśli tematyka tego wymaga: dodatkowe aneksy i materiały ilustracyjne z podpisami.  

5. Maksymalna objętość prac to 25 arkuszy wydawniczych (1 arkusz = 40 tys. znaków).

 

w przypadku składania dysertacji doktorskich, należy złożyć do konkukrsu dopracowaną książkę, jak najbliższą kształtu przyszłej publikacji. recenzje dysertacji doktorskiej nie są brane pod uwagę w postępowaniu konkursowym.

 

Procedura składania wniosków w UG:

Procedura składania wniosków w Uniwersytecie Gdańskim zostanie przedstawiona w terminie późniejszym.

Źródło: www.fnp.org.pl

Dokumentacja konkursowa FNP

ZałącznikWielkość
PDF icon Regulamin konkursu 234.53 KB
PDF icon Instrukcja wydawnicza 69.92 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 11 września 2019 roku, 8:21