Program "Dialog" | Serwis główny UG

Program "Dialog"

Program „DIALOG” obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

·         „Doskonałość naukowa”

·         „Nauka dla innowacyjności”

·         „Humanistyka dla rozwoju”

Celem programu jest wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program jest ukierunkowany na wspieranie działań zmierzających do:

·         implementacji rozwiązań prowadzących do podwyższania jakości i konkurencyjności prowadzonych badań naukowych, w tym związanych z umiędzynarodowieniem, efektywną ewaluacją podejmowanych działań, wzmacnianiem kadry naukowo-dydaktycznej;

·         pobudzenia innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów współpracy między nauką a gospodarką;

·         wzmocnienia potencjału oraz stymulowania rozwoju nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z zasadami składania wniosku, wnioskodawca może złożyć nie więcej niż 2 wnioski o finansowanie w ramach programu w danym roku kalendarzowym. Dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego decyduje kolejność zgłoszeń wniosków projektowych.

Wnioski należy przygotować za pomocą systemu OSF.

Więcej informacji

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 czerwca 2017 roku, 10:55