Weryfikacja wykształcenia

WERYFIKACJA WYKSZTAŁCENIA

Weryfikacja wykształcenia studentów, doktorantów, absolwentów Uczelni oraz uczestników studiów podyplomowych odbywa się za pośrednictwem Biura Kształcenia.

Prośby o potwierdzenie wykształcenia należy przesyłać wyłącznie na adres: weryfikacja@ug.edu.pl

Do prośby o potwierdzenie wykształcenia należy dołączyć zgodę Osoby weryfikowanej na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Gdański.

Uprzejmie informujemy, że weryfikacja wykształcenia może potrwać od tygodnia do kilku tygodni w zależności od okresu studiowania Osoby weryfikowanej.

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe udostępnia się wyłącznie na pisemnie złożony wniosek, chyba że przepisy stanowią inaczej.

Wniosek o udostępnienie danych osobowych powinien zawierać, w szczególności następujące informacje:

  1. dane wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy,
  2. dane osoby, której wniosek dotyczy,
  3. zakres danych, które podlegają udostępnieniu,
  4. podstawę prawną udostępnienia danych,
  5. uzasadnienie potrzeby uzyskania danych.

Udostępnianie danych osobowych studentów, doktorantów i absolwentów Uczelni w zakresie przebiegu i organizacji studiów oraz udzielonej pomocy materialnej odbywa się za pośrednictwem dziekanatów właściwych Wydziałów lub osoby wyznaczonej bezpośrednio przez Dziekana Wydziału.

Udostępnianie danych uczestników studiów podyplomowych w zakresie przebiegu i organizacji studiów podyplomowych oraz udzielonej pomocy materialnej odbywa się za pośrednictwem kierownika studiów podyplomowych lub osoby przez niego wyznaczonej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 27 Lipiec, 2018 - 11:09; osoba wprowadzająca: Marek Kościelniak Ostatnia zmiana: czwartek, 7 Styczeń, 2021 - 13:57; osoba wprowadzająca: Marek Kościelniak