Nagroda Rektora dla doktorantów

NAGRODA REKTORA
DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

Podstawa prawna:

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (zał. do zarządzenia nr 116/R/20 Rektora UG z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Nagroda Rektora dla doktorantów UG jest przyznawana raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego), za osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Doktorant zainteresowany przyznaniem nagrody powinien do dnia 25 października złożyć wniosek o jej przyznanie – odpowiednio za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich albo Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Doktorant, któremu zostanie przyznana nagroda Rektora otrzyma nagrodę pieniężną oraz dyplom okolicznościowy.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, Styczeń 7, 2019 - 14:19; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska Ostatnia zmiana: środa, Wrzesień 22, 2021 - 10:16; osoba wprowadzająca: Małgorzata Kitowska-Czelińska