fbpx 11-17 listopada 2019 | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

11-17 listopada 2019

11-17 listopada 2019

12 listopada (wtorek)

  • Gra terenowa GISday 2019

godz. 9.00-16.30, Wydział Oceanografii i Geografii UG, Gdynia, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46

  • Spotkanie dot. studiów post-magisterskich w College of Europe i stypendiów MSZ

godz. 10.00, Wydział Nauk Społecznych UG, Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 4, sala D 303

  • Spotkanie z dr hab. Magdaleną Nowak, autorką książki „Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914” w ramach IV Tygodnia Ukraińskiego w Gdańsku

godz. 16.00, Biblioteka UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53

  • Wizyta Ambasadora Francji w Instytucie Filologii Romańskiej

godz. 16.00, Wydział Filologiczny UG, budynek Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51,
aula 024

14 listopada (czwartek)

  • Dni Schulzowskie 2019

do 16 listopada 2019, Wydział Filologiczny UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55

  • Spotkanie naukowe i wykład dr. Łukasza Pietruszyńskiego  „Specyfika obiegu biogenów na obszarach młodoglacjalnych”

godz. 17.00, Wydział Nauk Społecznych i Instytut Geografii UG, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 4, aula S 209

  • Kinoterapia: film „Wysoka dziewczyna”

godz. 18.30, Wydział Filologiczny UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55, aula 1.43

15 listopada (piątek)

  • Spotkanie dot. programów stypendialnych oraz studiów we Francji

godz. 16.00, Instytut Filologii Romańskiej, Wydział Filologiczny UG, budynek Neofilologii, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 51, sala 024

17 listopada (niedziela)

  • Science Cafe dla dorosłych: wykład dr. hab. Wiesława Laskowskiego, prof. nadzw. „Od kota Schroedingera do komputerów kwantowych”

godz. 16.00, Centrum Nauki EXPERYMENT, Gdynia, aleja Zwycięstwa 96/9

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Rogo
Treść wprowadzona przez: Monika Rogo
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 listopada 2019 roku, 9:50