fbpx Projekty zakończone | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Projekty zakończone

Projekty zakończone

 

L.p. Numer projektu Tytuł projektu Kierownik projektu Termin realizacji Nazwa programu Finansowanie
1 N N112 185736 Funkcjonowanie rynków pracy w UE – integracja czy pogłębianie różnic? Badanie charakteru oraz stopnia integracji rynków pracy w krajach UE, ze szczególnym uwzględnieniem odmienności modeli społecznych państw członkowskich. dr hab. Krystyna Maria Gawlikowska-Hueckel 2009.05.11 - 2010.08.02 MNiSW; konkurs 36     13 500 zł
2 N N112 025436 Inwestycje offsetowe jako czynnik zmiany tempa i struktury narodowego potencjału obronnego prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Ruciński 2009.04.09 - 2011.04.08 MNiSW; konkurs 36     59 600 zł
3 N N112 125636 Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych. prof. dr hab. Danuta Halina Rucińska 2009.04.23 - 2011.09.30 MNiSW; konkurs 36   200 000 zł
4 N N114 136536 Strategia budow i rozwoju pomorskiego węzła lotniczego. prof. dr hab. Andrzej Tadeusz Ruciński 2009.04.29 - 2010.10.28 MNiSW; konkurs 36   110 000 zł
5 N N112 160537 Behawioralne determinanty reagowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa na finansowe narzędzia polityki gospodarczej oraz instrumenty sektora finansowego. dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk 2009.11.03 - 2011.09.30 MNiSW; konkurs 37   135 200 zł
6 N N112 093237 Kapitał relacyjny w sektorze MSP. dr Tomasz Edward Czuba 2009.10.12 - 2011.04.11 MNiSW; konkurs 37     98 930 zł
7 N N114 164938 Identyfikacja klastrów przemysłowych w Polsce. Próba oceny efektów ekonomicznych. Implikacje dla polityki rozwoju regionalnego. dr hab. Tomasz Brodzicki 2010.03.18 - 2012.09.17 MNiSW; konkurs 38   250 000 zł
8 N N112 289839 Analiza porównawcza zmian konkurencyjności nowych krajów członkowskich w procesie integracji z Unią Europejską (na przykładzie Polski, Węgier, Czech i Słowacji). prof. dr hab. Anna Maria Zielińska-Głębocka 2010.10.28 - 2012.10.27 MNiSW; konkurs 39   200 000 zł
9 N N113 358540 Racjonalność decyzji finansowych firm mikro-analiza behawioralna. dr hab. Marek Szczepaniec 2011.05.06 - 2012.11.05 MNiSW; konkurs 40     88 140 zł
10 2013/08/M/HS4/00359 Unikanie informacji o ryzyku - podstawy teoretyczne oraz rozwój metod badawczych ze szczególnym uwzględnieniem informacji o ryzyku genetycznym (Risk information avoidance - theoretical groundwork and research framework develompment with a special focus on genetic health risk information). dr Dagmara Wach 2013.10.01 - 2016.06.30 NCN; HARMNIA; edycja 4   243 230 zł
11 2011/01/B/HS4/05502 Nordycki model równoważenia finansów publicznych i osiągania stabilności społecznej. dr hab. Dariusz Filar 2011.12.01 - 2014.11.30 NCN; OPUS; edycja 1   285 120 zł
12 2011/01/B/HS4/04718 Struktura sfery realnej gospodarek narodowych w UE a poziom dobrobytu dr hab. Teresa Alicja Kamińska 2011.12.01 - 2013.11.30 NCN; OPUS; edycja 1   226 200 zł
13 2016/21/B/HS4/01600 Konsumenci wobec koncepcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego polskich przedsiębiorstw rodzinnych dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik 2017.01.24 - 2019.11.23 NCN; OPUS; edycja 11   201 110 zł
14 2012/05/B/HS4/04210 Behawioralne aspekty oddziaływania niepewności na decyzje inwestycyjne w przedsiębiorstwach (Behavioural aspects of the impact of uncertainty on investment decision made by enterorises).. dr hab. Leszek Czerwonka 2013.02.04 - 2014.02.03 NCN; OPUS; edycja 3     65 000 zł
15 2012/07/B/HS4/02990 Wpływ oddziaływań behawioralnych na przyswajanie instrumentów polityki rozwoju przez małe i średnie przedsiębiorstwa (Impact of behavioral influences on absorbtion of development policy instruments by small and medium-sized enterprises. dr hab. Przemysław Lech Kulawczuk 2013.07.25 - 2016.07.24 NCN; OPUS; edycja 4   196 300 zł
16 2012/05/N/HS4/00592 Problem niedoskonałości w obszarze bezpieczeństwa a funkcjonowanie międzynarodowych łańcuchów dostaw (The issue of cecurity imperfections and the functioning of international supply chains). dr Magdalena Jażdżewska-Gutta 2013.01.29 - 2014-01.28 NCN; PRELUDIUM; edycja 3     46 800 zł
17 2012/07/D/HS4/02014 Ekonomiczna analiza pojęcia prywatności (Economic analysis of the provacy concept). dr Andrzej Ireneusz Poszewiecki 2013.07.09 - 2016.07.08 NCN; SONATA; edycja 4   214 100 zł
18 2014/15/D/HS4/01220 Zjawisko wygładzania dywidend na wschodzących giełdach papierów wartościowych: występowanie i determinanty dr Urszula Katarzyna Mrzygłód 2015.07.14 - 2019.03.13 NCN; SONATA; edycja 8   118 456 zł

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agata Krawczykowska
Treść wprowadzona przez: Agata Krawczykowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 14 maja 2020 roku, 14:25