Odczytywanie adresu MAC | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Odczytywanie adresu MAC


Ważne! w Laptopach i innych komputerach z kartą bezprzewodową Wi-Fi, należy upewnić się, że spisywany jest adres karty Ethernet, a nie bezprzewodowej czy tunelowej:


Windows 7/Vista


W celu odczytania adresu fizycznego MAC w systemie Windows 7 lub Vista należy:

1. Uruchomić terminal cmd.exe (Start -> wpisać cmd i nacisnąć Enter)
2. Wpisać ipconfig /all
3. Przewinąć na pole Karta Ethernet Lokalne
4. Upewnić się, że DHCP i autokonfiguracja są włączone
5. Odczytać adres fizyczny w formacie 12-34-56-78-9A-BC
 

Windows 8


W celu odczytania adresu fizycznego MAC w systemie Windows 8 należy:

1. Naciśnij klawisz Windowsa
2. wpisz cmd i potwierdź enterem
2. Wpisać ipconfig /all
3. Przewinąć na pole Karta Ethernet Lokalne
4. Upewnić się, że DHCP i autokonfiguracja są włączone (Enabled)
5. Odczytać adres fizyczny w formacie 12-34-56-78-9A-BC


Windows XP/2000/NT


W celu odczytu numeru MAC w systemie Windows NT/2000 lub Windows XP, należy z menu systemowego wywołać Wiersz polecenia (Start->Programy->Akcesoria->Wiersz polecenia) i wprowadzić z klawiatury następujące polecenie:

ipconfig /all

System wyświetli w kilku liniach informacje o konfiguracji sieciowej w komputerze. Adres MAC należy odczytać z linii Adres fizyczny. Jest on wyświetlony w postaci 6 liczb heksalnych oddzielonych od siebie myślnikami.Windows 95/98/MEW celu odczytu numeru MAC w systemie Windows 95/98/ME, należy uruchomić odpowiednią aplikację - WinIpCfg. W tym celu z menu systemu Windows należy wybrać polecenie Uruchom (Start->Uruchom) i wprowadzić z klawiatury nazwę aplikacji:Pojawi się okienko z informacjami o parametrach sieciowych komputera. W pierwszym polu należy wybrać odpowiednią kartę (nie kartę Dial-Up!, ale kartę sieciową komputera, z której użytkownik będzie korzystał przy łączeniu się z Internetem) i z pola Adres karty odczytać numer fizyczny MAC.


Linux


W celu odczytania adresu fizycznego w systemie Linux należy w oknie terminala wprowadzić polecenie:

ifconfig

W kilku liniach zostaną wyświetlone informacje o parametrach sieciowych komputera. Adres fizyczny karty sieciowej komputera jest umieszczony pod pozycją Hwaddr i jest przedstawiony w postaci sześciu liczb heksalnych oddzielonych od siebie dwukropkami.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Gabriela Leoniec
Treść wprowadzona przez: Adrian Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 8 października 2014 roku, 8:57