Rekrutacja krok po kroku | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Rekrutacja - krok po kroku dla doktorantów

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 30 lipca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 30 listopada do 31 stycznia (rekrutacja na semestr letni)
Krok 1.

Wejdź na stronę Programu MOST i zapoznaj się z ofertą Programu MOST. Ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na formy kształcenia) lub uczelni. Oferta aktualizowana jest co semestr.

Krok 2.

Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST. Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów.

Krok 3.

Wybierz dziedzinę/dyscyplinę oraz uczelnię, na której chcesz odbywać studia III stopnia.

Krok 4.

Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek, podpisz i przedstaw go kierownikowi studiów doktoranckich w celu otrzymania pisemnej opinii i zgody na udział
w Programie MOST.

Krok 5.

Złóż pozytywnie zaopiniowany wniosek wraz z informacją o wysokości średniej do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST (Dział Kształcenia). Uczelniany Koordynator Programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektora ds. Kształcenia, a następnie, po jej uzyskaniu, wgra go do systemu IRK MOST.

Krok 6.

W terminach do:

  • do 31 lipca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • do 31 stycznia (rekrutacja na semestr letni)

sprawdź na stronie UKK lub na swoim koncie w systemie IRK MOST, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie. Decyzja o kwalifikacji podejmowana jest przez uczelnię przyjmującą.

Pocztą tradycyjną otrzymasz również pismo z informacją o zakwalifikowaniu się na Program MOST. Pismo to stanowi jedyny dokument potwierdzający status bycia Uczestniczką/Uczestnikiem Programu MOST. Jest ono konieczne dla dalszego poprawnego przebiegu studiów w ramach Programu.

Krok 7.

Przygotuj i przedstaw do akceptacji Porozumienie o programie zajęć

1. opiekunowi naukowemu, oraz

2. kierownikowi studiów doktoranckich.

W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji kierownika studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

Oryginał Porozumienia zostaje w uczelni macierzystej kopia w uczelni przyjmującej.

Krok 8.

Student przyjeżdżający do UG z innej uczelni ma możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim – informacje w zakładce „miejsce w DS”

Krok 9.

Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

Krok 10.

Po zrealizowaniu wszystkich zadeklarowanych zajęć w uczelni przyjmującej uzyskaj wpisy na karcie okresowych osiągnięć (Wykaz zaliczeń) a po powrocie na uczelnię macierzystą przedstaw ją kierownikowi studiów doktoranckich/dziekanowi, który, po jej zaakceptowaniu, dokona wpisów w Twoim indeksie.

Krok 11.

Odbierz u uczelnianego koordynatora MOST z uczelni przyjmującej certyfikat poświadczający Twój udział w Programie MOST.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 kwietnia 2018 roku, 13:16

Rekrutacja - krok po kroku dla studentów

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:
  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)
Krok 1.

Wejdź na stronę Programu MOST i zapoznaj się z ofertą Programu MOST. Ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na formy kształcenia) lub uczelni. Oferta aktualizowana jest co semestr.

Krok 2.

Załóż konto w Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST. Wpisz wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów.

Krok 3.

Wybierz kierunek oraz uczelnię, na której chcesz realizować program.

Krok 4.

Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek, podpisz i przedstaw go dziekanowi/prodziekanowi w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

Krok 5.

Złóż pozytywnie zaopiniowany wniosek wraz z informacją o wysokości średniej do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST (Dział Kształcenia). Uczelniany Koordynator Programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektora ds. Kształcenia, a następnie, po jej uzyskaniu, wgra go do systemu IRK MOST.

Krok 6.

W terminach do:

  • 30 czerwca (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • 30 grudnia (rekrutacja na semestr letni)

sprawdź na stronie UKK lub na swoim koncie w systemie IRK MOST, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie. Decyzja o kwalifikacji podejmowana jest przez Uniwersytecką Komisję Kształcenia.

Pocztą tradycyjną otrzymasz również pismo z informacją o zakwalifikowaniu się na Program MOST. Pismo to stanowi jedyny dokument potwierdzający status bycia Uczestniczką/Uczestnikiem Programu MOST. Jest ono konieczne dla dalszego poprawnego przebiegu studiów w ramach Programu.

Krok 7.

Przygotuj i przedstaw do akceptacji Porozumienie o programie zajęć

1. kierunkowemu/wydziałowemu koordynatorowi ds. ECTS, oraz

2. dziekanowi/prodziekanowi uczelni macierzystej.

W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej Porozumienie o programie zajęć – do akceptacji: dziekana/prodziekana uczelni przyjmującej.

Oryginał Porozumienia zostaje w uczelni macierzystej kopia w uczelni przyjmującej.

 

Krok 8.

Student przyjeżdżający do UG z innej uczelni ma możliwość ubiegania się o miejsce w domu studenckim – informacje w zakładce „miejsce w DS”

 

Krok 9.

Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

 

Krok 10.

Po zrealizowaniu wszystkich zadeklarowanych zajęć w uczelni przyjmującej uzyskaj wpisy na karcie okresowych osiągnięć (Wykaz zaliczeń) a po powrocie na uczelnię macierzystą przedstaw ją dziekanowi, który, po jej zaakceptowaniu, dokona wpisów w Twoim indeksie.

 

Krok 11.

Odbierz u uczelnianego koordynatora MOST z uczelni przyjmującej certyfikat poświadczający Twój udział w Programie MOST.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Izabela Charun
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 kwietnia 2018 roku, 13:06