fbpx Praktyki dobrowolne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Praktyki dobrowolne

Praktyki dobrowolne/ nieobowiązkowe

 

Praktyki nieobowiązkowe - są koordynowane przez Biuro Karier UG.

Na wniosek studenta nasze Biuro przygotowuje trójstronną umowę z firmą/instytucją przyjmującą na praktykę dobrowolną.

 

Student, który ustalił z firmą/instytucją miejsce i czas praktyk, zwraca się do Biura karier mailowo z prośbą o przygotowanie umowy, przesyłając poniższe dane:

- imie i nazwisko studnta/praktykanta

- rok, rodzaj, kierunek studiów

- nr indeksu

- nazwa firmy/instytucji, która przyjmuje na praktyki

- imie, nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podisania umowy z ramienia firmy/instytucji

- termin praktyk; od-do.

Wzór umowy do wglądu znajduje sie w Biurze karier.

Dane należy przesłac na adres:  biurokarier@ug.edu.pl.

Na czas odbywania praktyki nieobowiązkowej student zobowiązany jest wykupić/posiadać ubezpieczenie NNW.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Charun
Treść wprowadzona przez: Izabela Charun
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 30 lipca 2020 roku, 8:06