Praktyki obowiązkowe | Serwis główny UG

Informacja ogólna

Praktykami obowiązkowymi w Uniwersytecie Gdańskim są praktyki studenckie, w tym również praktyki stanowiące element przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, których wymiar godzinowy oraz zakres merytoryczny został określony w programach kształcenia oraz planach studiów obowiązujących na danym kierunku studiów w Uniwersytecie Gdańskim i które są elementem toku studiów pozwalającym na zaliczenie danego okresu rozliczeniowego studiów.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Bury
Treść wprowadzona przez: Magdalena Bury
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 kwietnia 2015 roku, 11:59