fbpx Praktyki obowiązkowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Praktyki obowiązkowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Informacja ogólna

Praktykami obowiązkowymi w Uniwersytecie Gdańskim są praktyki studenckie, w tym również praktyki stanowiące element przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, których wymiar godzinowy oraz zakres merytoryczny został określony w programach kształcenia oraz planach studiów obowiązujących na danym kierunku studiów w Uniwersytecie Gdańskim i które są elementem toku studiów pozwalającym na zaliczenie danego okresu rozliczeniowego studiów.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Magdalena Bury
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 kwietnia 2018 roku, 10:41