Dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwiazanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2016, poz. 2063).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej

Zarządzenie Rektora UG nr 80/R/14 z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Rektora UG nr 98/R/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim.

Zarządzenie Rektora UG nr 98/R/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim.

Zarządzenie Rektora UG nr 148/R/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku zmieniające zarządzenie Rektora UG nr 131/R/16 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 3 lutego 2017 roku, 21:29