fbpx Dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dokumenty

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450)

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej

Zarządzenie Rektora UG nr 98/R/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.)

Zarządzenie Rektora UG nr 65/R/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 czerwca 2020 roku, 13:23