WiFi na wydziałach | Serwis główny UG

WiFi na UG

eduroam jest międzynarodowym projektem, którego celem jest udostępnienie bezpiecznej łączności bezprzewodowej

System ten tworzony jest w całej Europie, na wielu uczelniach. Mapy miejsc, w których dostępna jest sieć eduroam, znaleźć można na polskiej stronie projektu oraz na europejskiej stronie eduroam.

eduroam
 


Jak korzystać z eduroam?

 

Studenci/pracownicy spoza UG łączą się z siecią eduroam tak jak na swojej macierzystej uczelni, niektóre urządzenia muszą jednak pobrać i zaakceptować nasz certyfikat główny: Certyfikat Główny UG


Instrukcje Instalacji Certyfikatu Głównego:
Windows XP Windows 8 i 8.1 Android
Windows Vista Windows 10 Linux
Windows 7 iPhone oraz iPad macOS (Apple)

Goście UG mogą złożyć prośbę do Działu aplikacji i sieci komputerowych (eduroam@ug.edu.pl) o wygenerowanie loginu i hasła do sieci UG_Guest
Łączenie polega na wpisaniu loginu i hasła przy próbie połączenia, ale niektóre urządzenia (głównie z Windows 7 i starsze) wymagają uprzedniego zainstalowania naszego certyfikatu głównego:
Certyfikat Główny UG
 


Instrukcje Instalacji Certyfikatu Głównego:
Windows XP Windows 8 i 8.1 Android
Windows Vista Windows 10 Linux
Windows 7 iPhone oraz iPad macOS (Apple)
 
 

 

 
Dodatkowe informacje:
 
Do podłączenie wymagana jest karta Wi-Fi w stardardzie min. 802.11b/g lub 802.11a
 
Odcisk Palca certyfikatu głównego: ‎e4 9b 1e 8c 6c 03 0b f3 f0 8e 68 5d dc 0d d3 95 c9 27 d8 0f
Odcisk Palca serwera: 50 f1 08 ab e8 7b 6d fb ed 91 6c c5 8d 80 47 f6 27 63 d7 af

Ze stronyhttp://www.eduroam.pl/:

Celem usługi eduroam jest udostępnienie bezpiecznej łączności w ramach środowiska naukowego.eduroam jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym przez organizację TERENA i jest skrótem od educational roaming - inicjatywy, która wyrosła z działań europejskich akademickich sieci komputerowych. Usługa eduroam w Polsce jest dostępna poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER.
Usługa eduroam jest współtworzona przez wszystkie instytucje, które z niej korzystają. Pracownicy i studenci instytucji korzystających z eduroam mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w eduroam (zarówno w Polsce jak i za granicą).
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Adrian Leoniec
Treść wprowadzona przez: Adrian Leoniec
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 listopada 2017 roku, 15:15