Regulamin mieszkańca | Serwis główny UG

Regulamin Mieszkańca

Celem Regulaminu  jest ustalenie praw i obowiązków każdego mieszkańca, Rady Mieszkańców, porządku wewnętrznego oraz określenia wzajemnych relacji wobec administracji Domu Studenckiego.

Regulamin Mieszkańca

W przypadku stwierdzenia zaległości w opłatach, administracja domu studenckiego korzystając z Procedury windykacji zaległych opłat za zamieszkanie w domu studenckim pisemnie informuje mieszkańca o powstałym opóźnieniu w płatnościach i konieczności ich uregulowania.

Procedura windykacyji zaległych opłat za zamieszkanie w domu studenckim UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kromer
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kromer
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 6 maja 2016 roku, 9:03