Stypendium socjalne | Serwis główny UG

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne

Stypendia socjalne przyznawane są przez Wydziałowe Komisje Stypendialne na wniosek studenta. Otrzymywanie świadczenia uzależnione jest od dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny.

  1. Stypendium socjalne przysługuje studentowi, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920,00 zł.
    Stypendium socjalne przyznawane jest w wysokości:
  • 560 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 480 zł          - przy dochodzie od 300,01zł do 600,00 zł
  • 410 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł
  1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenckim lub innym obiekcie:

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przysługuje studentowi studiów stacjonarnych zamieszkującemu w Domu Studenckim UG lub innym obiekcie poza stałym miejscem zamieszkania, w rodzinie którego miesięczny dochód netto na jedną osobę za poprzedni rok kalendarzowy nie przekracza 920,00 zł.
Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane jest w wysokości:

  • 670 zł          - przy dochodzie do 300,00 zł
  • 590 zł          - przy dochodzie od 300,01 zł do 600,00 zł
  • 520 zł          - przy dochodzie od 600,01zł do 920,00 zł

Wykaz dokumentów niezbędnych do obliczenia miesięcznego dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny znajduje się w Rozdziale V Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UG.

Student może otrzymać tylko jedno świadczenie: socjalne lub socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w DS. lub innym obiekcie.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium socjalne można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium socjalne przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

W nowym roku akademickim wysokość stawek może ulec zmianie – kwota świadczenia uzależniona jest od ilości świadczeniobiorców.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kromer
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kromer
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 września 2017 roku, 15:05