Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych | Serwis główny UG

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

Stypendium specjalne przyznawane jest na wniosek studenta, który posiada aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

Wysokość świadczenia uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności:

  • 420zł - znaczny stopień niepełnosprawności,
  • 360 zł - umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 310zł - lekki stopień niepełnosprawności.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu.

Stypendium można pobierać tylko na jednym kierunku.

Stypendium można pobierać tylko na pierwszym kierunku.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na 9 miesięcy.

Świadczenia wypłacane są od listopada (z wyrównaniem za październik) do czerwca.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Żywicka
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kromer
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 2 października 2018 roku, 13:15