Zasady przyznawania | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

Zasady przyznawania świadczeń socjalnych

Formalności związane z uzyskaniem świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów należy załatwiać w dziekanacie właściwego wydziału.

W kwestii szczegółów dotyczących terminu złożenia i prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium oraz dokumentów, jakie winny być do wniosku dołączone należy kontaktować się z pracownikami dziekanatów właściwych wydziałów.

 • Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
            Pani mgr Małgorzata Balicka - tel. (58) 523-11-17,
            Pani mgr Ewa Krukurka - tel. (58) 523-11-17,
 
 • Dziekanat Wydziału Biologii
            Pani dr Anna Kot - tel. (58) 523-60-05,
            Pani mgr Zofia Pękała tel. (58) 523-60-05,
            Pani mgr Monika Miszkowicz-Brylowska tel. (58) 523-60-07,
           
 • Dziekanat Wydziału Oceanografii i Geografii
            Pani Martyna Kardaś - tel. (58)  523-66-94,
 
 • Dziekanat Wydziału Chemii
             Pani mgr Dorota Rosenkiewicz - tel. (58) 523-50-14,
 
 • Dziekanat Wydziału Filologicznego
             Pani mgr Karina Sputo - tel. (58) 523-30-21,
   Pani mgr Agnieszka Szylka - tel. (58) 523-30-69,
 
 • Dziekanat Wydziału Historycznego
             Pani mgr Bogumiła Czapiewska - tel. (58) 523-22-97,
             Pani mgr Danuta Szumiło - tel. (58) 523-20-39,
 
 • Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii
             Pani Halina Podbereska - tel. (58) 523-63-20,
 
 • Dziekanat Wydziału Prawa i Administracji
              Pani Elwira Lubińska - studia stacjonarne prawo - tel. (58) 523-28-89,
              Pani Iwona Grygiel - studia stacjonarne i niestacjonarne - tel. (58) 523-28-88,
              sprawy socjalne - strona wydziałowa
 
 • Dziekanat Wydziału Nauk Społecznych
              Pani Joanna Walczyk - tel. (58) 523-44-28,
              Pani mgr Małgorzata Opora - tel. (58) 523-44-29,
              sprawy socjalne - strona wydziałowa
 
 • Dziekanat Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki
             Pani mgr Alicja Kwapińska-Zurita - tel. (58) 523-22-58,
 
 • Dziekanat Wydziału Zarządzania
             Pani Agnieszka Dormanowska - tel. (58) 523-11-41,

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kromer
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kromer
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 30 stycznia 2018 roku, 14:42