Opłaty za legitymację i dyplom | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Opłaty za legitymację i dyplom

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. 2011, Nr 201, poz. 1188) w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące opłaty:

17 zł - za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej,

25,50 zł - za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,

60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami,

40 zł - za wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 września 2014 roku, 9:03