fbpx Opłaty za legitymację i dyplom | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Opłaty za legitymację i dyplom

Opłaty za legitymację i dyplom

Studenci, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020, 2020/2021

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Studenci z dnia 27 września 2018 roku w sprawie studiów (Dz. U. z 2018 poz. 1861 ze zm.) obowiązują następujące opłaty za wydanie dokumentów:

1. 22 zł za wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenta;

2. 33 zł za wydanie duplikatu Elektronicznej Legitymacji Studenta;

Uczelnia nie pobiera opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu wraz z ich dwoma odpisami.

 

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Na podstawie umowy o świadczonych usługach edukacyjnych w Uniwersytecie Gdańskim obowiązują następujące opłaty:

25,50 zł - za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej,

60 zł - za wydanie dyplomu ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami.

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lutego 2021 roku, 6:54