Oferta w semestrze zimowym 2017/2018 | Serwis główny UG

Wykłady ogólnouczelniane w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

            

Wydział Biologii        

Fauna Polski, dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG, dr hab. Dariusz Jakubas, prof. UG

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Wydział Chemii          

Żywienie w sporcie, dr Małgorzata Czerwicka

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Wydział Ekonomiczny

International Entrepreneurship,  dr hab. Piotr Zientara, prof. UG

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Wydział Filologiczny

Baby, wiedźmy, czarownice. Kobieta w kulturze, historii i literaturze kaszubskiej, dr Justyna Pomierska

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Kino jugosłowiańskie i postjugosłowiańskie, dr Maša Guštin

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Od namiętności i szaleństwa po melancholię i śmierć. Literackie doświadczenia egzystencji w XIX i XX wieku, dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Po co Szekspir?, prof. dr hab. Jerzy Limon

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Totalitarianism in a digital age. The dystopian novel from Huxley to Houellebecq, dr hab. Jørgen Veisland, prof. UG

poniedziałek godz. 17.00-18.30            

 

Werbalne i niewerbalne środki komunikacji międzykulturowej, dr Dorota Żyłko       

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Wydział Historyczny

Dziedzictwo kulturowe Egiptu okresu dynastycznego i ptolemejsko-rzymskiego, dr Sławomir Jędraszek

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Przestępstwo, sankcje karne i dyscyplinowanie społeczne w Europie w późnym średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej, dr hab. Dariusz Kaczor, prof. UG

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

W poszukiwaniu sacrum: homo religiosus na starożytnym Bliskim Wschodzie, dr Marcin Paszke

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Mechanika kwantowa dla niefizyków, dr hab. Wiesław Laskowski, prof. UG

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Teoria gier dla nie-matematyków, dr hab. Jarosław Pykacz, prof. UG

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Wydział Nauk Społecznych

Bliski Wschód i Afryka w obiektywie, dr Margot Stańczyk – Minkiewicz, dr Wojciech Grabowski

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Edukacja i polityka: podmiot, ideologia, kultura, prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Edukacja zdrowotna i żywieniowa, dr Mariusz Brodnicki      

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Elity w dziejach kultury europejskiej, dr hab. Kazimierz Puchowski, prof. UG,

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Globalne rejestry w lokalnych kontekstach, czyli kultura TV, dr Michalina Rutka

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Polityka społeczna w UE, dr Michał Kubiak

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Religia i duchowość w procesie zmian, dr Piotr Pawliszak

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Teorie biedy a praktyki społeczne, prof. dr hab. Maria Mendel

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Współczesny światopogląd a resentyment,  dr Paweł Pijas

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Zjawisko przedwczesnego rodzicielstwa w perspektywie interdyscyplinarnej, dr Alicja Zbierzchowska

wtorek godz. 8.00 - 9.30    

 

Wydział Oceanografii i Geografii

Monitoring środowiska a współczesne problemy ekosystemów morskich i lądowych, dr hab. Anita Lewandowska, prof. UG

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Zarządzanie żywymi zasobami Morza Bałtyckiego, dr Michał Skóra

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Wydział Prawa i Administracji

Zarys procesu karnego, dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UG

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30          

 

Wydział Zarządzania

Ekonomiczne i społeczne aspekty motoryzacji, dr Marek Rutka

wtorek  godz. 8.00 - 9.30

 

Rynki finansowe, koordynator prof. dr hab. Ryszard Wierzba

poniedziałek godz. 17.00 - 18.30           

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 15 września 2017 roku, 14:43