Aktualności | Serwis główny UG

Nagroda JM Rektora dla Doktorantów za rok 2015/2016

Nagroda Rektora dla Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2015/2016

W dniu 19 grudnia 2016 r. zebrała się Komisja przyznająca Nagrody Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2015/2016 w składzie:

 1. dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny, Prorektor ds. Kształcenia,
 2. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
 3. mgr Anna Krajewska, Z-ca Przewodniczącego Rady Doktorantów UG.

Nagrody Rektora dla Doktorantów UG za rok akademicki 2015/2016 otrzymali:

 1. Nagroda pierwszego stopnia:
 • Iga Nehring, Wydział Oceanografii i Geografii, Środowiskowe Studia Doktoranckie,
 • Grzegorz Gołuński, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie (IPMSD) - (LISMIDOS),
 • Wacław Kulczykowski, Wydział Historyczny, Studia Doktoranckie Historii, Historii Sztuki i Archeologii,
 • Klaudia Milewska, Wydział Biologii, Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii,
 • Marcin Czapla, Wydział Chemii, Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii,
 • Łukasz Sobolewski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Studia Doktoranckie z Fizyki,
 • Aleksandra Kurowska-Susdorf, Wydział Nauk Społecznych, Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce;
 1. Nagroda drugiego stopnia:
 • Joanna Żebrowska, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Interdyscyplinarne Przyrodniczo-Matematyczne Studia Doktoranckie (IPMSD) - (LISMIDOS);
 1. Nagroda trzeciego stopnia:
 • Sylwia Zielińska, Wydział Biologii, Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Michał Bujak
Treść wprowadzona przez: Michał Bujak
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 grudnia 2016 roku, 8:33

Stypendia

Regulaminy przyznanawania świadczeń i stypendiów dla doktorantów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG.

Rodzaje świadczeń i stypendiów dla doktorantów:

1. Stypendia doktoranckie

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego, tzw. stypendium "projakościowe"

3. Świadczenia pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomoga

Powyższe akty prawne zawierają uczczegółowione kryteria przyznawania stypendiów: doktoranckich, projakościowych i dla najlepszych doktorantów w podziale na poszczególne wydziały.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Michał Bujak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 listopada 2017 roku, 12:30

Przelew zagraniczny dewizowy

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 września 2014 roku, 10:40