Aktualności | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Nagroda JM Rektora dla Doktorantów za rok 2016/2017

Nagroda Rektora dla Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2016/2017

W dniu 21 grudnia 2017 r. zebrała się Komisja przyznająca Nagrody Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2016/2017 w składzie:

 1. dr hab. Anna Machnikowska, profesor nadzwyczajny, Prorektor ds. Kształcenia,
 2. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
 3. mgr Piotr Zieliński, Przewodniczący Rady Doktorantów UG.

Nagrody Rektora dla Doktorantów UG za rok akademicki 2016/2017 otrzymali:

 1. Nagroda pierwszego stopnia:
 1. Marta Skowron-Volponi, Wydział Biologii, Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii,
 2. Paweł Mazierski, Wydział Chemii, Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii
 3. Łukasz Remisiewicz, Wydział Nauk Społecznych, Socjologiczne Studia Doktoranckie;
 1. Nagroda drugiego stopnia:
 1. Łukasz Sobolewski, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Studia Doktoranckie z Fizyki,
 2. Maksymilian Wroniszewski, Wydział Filologiczny, Filologiczne Studia Doktoranckie,
 3. Iga Nehring, Wydział Oceanografii i Geografii, Środowiskowe Studia Doktoranckie;
 1. Nagroda trzeciego stopnia:
 1. Dariusz Szymański, Wydział Filologiczny, Filologiczne Studia Doktoranckie,
 2. Maciej Mańko, Wydział Oceanografii i Geografii, Środowiskowe Studia Doktoranckie,
 3. Max Rykaczewski, Wydział Biologii, Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii,
 4. Marcin Czapla, Wydział Chemii, Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Michał Bujak
Treść wprowadzona przez: Michał Bujak
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 22 grudnia 2017 roku, 8:22

Stypendia

Regulaminy przyznanawania świadczeń i stypendiów dla doktorantów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG.

Rodzaje świadczeń i stypendiów dla doktorantów:

1. Stypendia doktoranckie

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego, tzw. stypendium "projakościowe"

3. Świadczenia pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomoga

Powyższe akty prawne zawierają uczczegółowione kryteria przyznawania stypendiów: doktoranckich, projakościowych i dla najlepszych doktorantów w podziale na poszczególne wydziały.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Michał Bujak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 listopada 2017 roku, 12:30

Przelew zagraniczny dewizowy

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 25 września 2014 roku, 10:40