Wykłady monograficzne - międzywydziałowe | Serwis główny UG

Wykłady monograficzne - międzywydziałowe

Oferty międzywydziałowych wykładów monograficznych dla doktorantów UG prosimy nadsyłać na adres:

Michał Bujak
Dział Kształcenia
Tel. (058) 523 25 95

e-mail: michal.bujak@ug.edu.pl


Wydział Nauk Społecznych

Wykłady realizowane są jako 10-godzinne moduły i zaliczane są na podstawie pracy pisemnej. Szczególną ofertę stanowią Gdańskie Wykłady Solidarności organizowane we współpracy z Europejskim Centrum Solidarności: warunkiem zaliczenia (dla doktorantów WNS) jest potwierdzony udział w 3 wykładach oraz przygotowanie pracy pisemnej na temat jednego z nich, ale warunki zaliczenia mogą być odmienne dla doktorantów innych studiów. Wymienione niżej wykłady realizowane będą w obu semestrach roku 2013/2014.

1. Prof. Peter Mayo (University of Malta): Paulo Freire and Critical Pedagogy.

2. Prof. Dorota Klus-Stańska: Kontrowersje dydaktyczne wokół wydolności szkoły.

3. Prof. UG, Jan Papież: Wieś jako miejsce socjalizacji i wychowania.

4. Dr Wojciech Siegień: Psychoanaliza i płeć.

5. Dr Piotr Stańczyk: Pedagogika pracy jako proces i struktura.

6. Dr Piotr Zamojski: Po-krytyczne pedagogie.

7. Prof. Maria Mendel: Teorie biedy.

8. Gdańskie Wykłady Solidarności: w I semestrze wykładowcami będą profesorowie: Elżbieta Matynia, Bronisław Misztal i Ulrich Beck. Oferta na II semestr zostanie przedstawiona później. Szczegółowe informacje nt. wykładów pojawiają się sukcesywnie na stronie http://www.ecs.gda.pl/wyklady oraz na stronie Uniwersytetu Otwartego UG.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Michał Bujak
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 18 lipca 2016 roku, 8:40