Przepisy i dokumenty | Serwis główny UG

Przepisy i dokumenty

Regulamin Studiów Doktoranckich [obowiązujący od 01 października 2016 roku]

Regulamin Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

Kodeks Etyki Doktoranta

Wzór wniosku dot. powołania kierownika studiów doktoranckich.

ZałącznikWielkość
Plik wzor_wniosku_dot.powolania_kierownika_sd.docx329.17 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Smykowska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 września 2016 roku, 14:24

Umowa Doktorant - UG

Wzory umów pomiędzy Doktorantem a Uczelnią stanowią załączniki do Uchwały Senatu UG nr 64/14 z dnia 25 września 2014 roku zasad pobierania opłat za kształcenie na studiach, opłat za usługi edukacyjne świadczone przez uniwesytet Gdański oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Małgorzata Kamińska
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kamińska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 26 listopada 2014 roku, 15:08