Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii | Serwis główny UG

Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG

Wydział Biologii

Strona WWW Wydziału: http://www.biology.ug.edu.pl

Wydział Biologii
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

 

Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii stanowią wyodrębioną część obszaru nauk przyrodniczych. Stopień doktora można uzyskać w następujących dyscyplinach: biologia, ekologia, mikrobiologia.

Forma i czas trwania studiów

Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Wydział Biologii jest jedyną jednostką, w której prowadzone są studia doktoranckie w dyscyplinach: biologia, ekologia i mikrobiologia.

Plan studiów