Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii, Finansów i Zarządzania | Serwis główny UG

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii, Finansów i Zarządzania

Wydział Ekonomiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.ekonom.ug.edu.pl

Wydział Ekonomiczny
ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania w Uniwersytecie Gdańskim, to studia stanowiące wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia w ramach nauk społecznych, realizowanego w Uczelni w sposób określony przez program kształcenia.

 

Forma i czas trwania studiów

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania realizowane są w formie studiów  stacjonarnych i trwają trzy lata.

Jednostki prowadzące studia

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania realizowane są przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania UG.

Cele kszałcenia

Dziedziny nauki oraz dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia na Międzywydziałowych Stacjonarnych Studiach Doktoranckich z ekonomii, finansów
i zarządzania
stanowią: obszar nauk społecznych,  dziedzinę nauk ekonomicznych, dyscypliny: (a) ekonomia, (b) finanse, a także (c) nauki o zarządzaniu – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych.

 

Lp.

 

Obszar, dziedzina oraz dyscypliny,
do których odnoszą się efekty kształcenia

Udział
procentowy

1.

 

(a)

(b)

(c)

Obszar nauk społecznych

  • dziedzina nauk ekonomicznych
  • ekonomia
  • finanse
  • nauki o zarządzaniu

100%

SUMA

100%

 

Plan studiów