Filologiczne Studia Doktoranckie - studia stacjonarne | Serwis główny UG

Filologiczne Studia Doktoranckie - studia stacjonarne

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Tomasz Swoboda, prof. UG

Wydział Filologiczny

Strona WWW Wydziału: http://www.fil.ug.edu.pl/

Wydział Filologiczny, Filologia
ul. Wita Stwosza 55
80-308 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Filologiczne Studia Doktoranckie należą do obszaru nauk humanistycznych i są realizowane w zakresie dwóch dyscyplin: językoznawstwa i literaturoznawstwa.

Forma i czas trwania studiów

Filologiczne Studia Doktoranckie prowadzone są w formie stacjonarnej i trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Studia prowadzone są w ramach wszystkich jednostek adminitracyjnych Wydziału Filologicznego.

Cele kszałcenia

Filologiczne Studia Doktoranckie kształcą absolwentów studiów magisterskich w celu przygotowania ich do samodzielnej pracy badawczej i dydaktycznej w uczelniach wyższych. Celem FSD jest także przygotowanie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli dla szkół ponadpodstawowych, w których absolwenci studiów doktoranckich powinni stanowić twórczą elitę i bazę dla kadr kierowniczych w szkolnictwie. FSD przygotowuje także kadry dla różnych instytucji upowszechniania kultury, w celu zapewnienia społeczeństwu niezbędnych elit intelektualnych, zdolnych rozwijać kulturę narodową na miarę wyzwań XXI wieku.

Plan studiów