Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i Informatyki - studia stacjonarne | Serwis główny UG

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i Informatyki - studia stacjonarne

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Witold Rosicki, prof. UG

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Strona WWW Wydziału: http://www.mfi.ug.edu.pl/

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
ul. Wita Stwosza 57
80-308 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i Informatyki stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia: nauk ścisłych. Dyscypliny doktoryzowania to: matematyka oraz informatyka.

Forma i czas trwania studiów

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i Informatyki prowadzone są w formie studiów stacjonarnych i trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Środowiskowe Studia Doktoranckie z Matematyki i Informatyki prowadzone są wspólnie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W Uniwerystecie Gdańskim w zakresie matematyki studia doktoranckie prowadzone są wyłącznie przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki.