Studia Doktoranckie Psychologii | Serwis główny UG

Studia Doktoranckie Psychologii

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Michał Harciarek, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Studia Doktoranckie Psychologii stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia: nauk społecznych. Dyscypliną doktoryzowania jest psychologia.

Forma i czas trwania studiów

Studia Doktoranckie Psychologii prowadzone są w formie stacjonarnej.

Studia Doktoranckie Psychologii trwają cztery lata (osiem semestrów).

 

Jednostki prowadzące studia

Studia Doktoranckie Psychologii prowadzone są wyłącznie na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Psychologii.

Plan studiów