Socjologiczne Studia Doktoranckie | Serwis główny UG

Socjologiczne Studia Doktoranckie

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Anna Horolets, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Socjologiczne Studia Doktoranckie to studia stanowiące wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia: nauk społecznych, realizowaną w uczelni przez program kształcenia.

Forma i czas trwania studiów

Socjologiczne Studia Doktoranckie trwają cztery lata i prowadzone są w formie stacjonarnej.

Jednostki prowadzące studia

Socjologiczne Studia Doktoranckie realizowane są przez Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych. W Uniwersytecie Gdańskim nie ma innych jednostek realizujących program studiów III stopnia w zakresie tej samej dyscypliny: socjologii.

Plan studiów