Studia Doktoranckie z Filozofii | Serwis główny UG

Studia Doktoranckie z Filozofii

Kierownik studiów doktoranckich: dr hab. Joanna Judycka, prof. UG

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Studia Doktoranckie Filozofii to studia stanowiące wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia: nauk humanistycznych.

Forma i czas trwania studiów

Studia Doktoranckie Filozofii realizowane są w formie studiów stacjonarnych i trwają cztery lata.

Jednostki prowadzące studia

Studia Doktoranckie Filozofii realizowane są przez Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa. W Uniwersytecie Gdańskim nie ma jednostek realizujących program studiów III stopnia w zakresie tej samej dyscypliny: filozofii.

Plan studiów