Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce | Serwis główny UG

Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce

Kierownik studiów doktoranckich: prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek

Wydział Nauk Społecznych

Strona WWW Wydziału: http://wns.ug.edu.pl/

Obszar kształcenia, dyscypliny naukowe

Studia Doktoranckie  z Zakresu Pedagogiki o Polityce stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia: nauk społecznych. Dyscypliną doktoryzowania jest pedagogika.

Forma i czas trwania studiów

Studia Doktoranckie  z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce prowadzone są w formie studiów stacjonarnych. Studia trwają cztery lata (osiem semestrów).

Jednostki prowadzące studia

Studia Doktoranckie z Zakresu Pedagogiki i Nauk o Polityce prowadzone są wyłącznie na Wydziale Nauk Społecznych.