fbpx Aktualności | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Aktualności

Stypendia

Regulaminy przyznanawania świadczeń i stypendiów dla doktorantów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG.

Rodzaje świadczeń i stypendiów dla doktorantów:

1. Stypendia doktoranckie

2. Zwiększenie stypendium doktoranckiego, tzw. stypendium "projakościowe"

3. Świadczenia pomocy materialnej: stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomoga

Powyższe akty prawne zawierają uczczegółowione kryteria przyznawania stypendiów: doktoranckich, projakościowych i dla najlepszych doktorantów w podziale na poszczególne wydziały.

Last modified by: Michał Bujak
Created by: Importer Importowicz
Last modified: 
2017, November 23 - 12:30pm

Przelew zagraniczny dewizowy

Last modified by: Małgorzata Kamińska
Created by: Importer Importowicz
Last modified: 
2014, September 25 - 10:40am