fbpx Dokumenty | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Dokumenty

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń zwiazanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. 2016, poz. 2063).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131).

Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 6/16 z dnia 25 lutego 2016 roku w sprawie określenia warunków zwalniania studenta z obowiązku odbycia praktyki zawodowej

 

Zarządzenie Rektora UG nr 98/R/13 z dnia 5 listopada 2013 roku w sprawie organizacji i finansowania praktyk studenckich w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.).

Zarządzenie Rektora UG nr 65/R/18 z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie Zasad zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Gdańskim. 

Last modified by: Małgorzata Kamińska
Created by: Małgorzata Kamińska
Last modified: 
2019, February 8 - 2:49pm