fbpx Przepisy prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przepisy prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Przepisy prawne

Przepisy dotyczące inwestycji określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie  przyznawania,rozliczania i przekazywania środków finansowych na  realizację inwestycji związanych z kształceniem  oraz działalnością naukową  (Dz.U. 2019, poz.1693 - baza ISAP - Sejm RP).

 

Według ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z 20 lipca 2018 r. (art. 365 pkt 4b i art. 374 pkt 3 ust.1)  finansowanie inwestycji obejmuje:

- inwestycje w zakresie aparatury naukowo - badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000 zł

 

 

Last modified by: Elżbieta Szulfer
Created by: Elżbieta Szulfer
Last modified: 
2019, April 5 - 7:24am