fbpx Centrum Transferu Technologii | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii

Centrum Transferu Technologii (CTT) to ogólnouczelniana jednostka Uniwersytetu Gdańskiego, której celem jest działalność na rzecz szeroko rozumianej współpracy pomiędzy nauką a gospodarką. Głównym zadaniem CTT jest komercjalizacja wyników badań naukowych, transfer (sprzedaż lub nieodpłatne przekazanie) technologii oraz wspieranie przedsiębiorczości i stymulowanie innowacyjności.

Więcej informacji i baza ofert technologicznych na stronie internetowej Centrum Transferu Technologii UG: ctt.ug.edu.pl

Last modified by: Katarzyna Czechowska
Created by: Katarzyna Czechowska
Last modified: 
2017, November 21 - 7:41am