fbpx Skład Rady Programowej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Skład Rady Programowej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Skład Rady Programowej ds. E-learningu - kadencja 2016 - 2020

1)      dr hab. Jacek Winiarski, prof. nadzw. – Przewodniczący Rady Programowej ds. E-learningu,

2)      dr Agnieszka Baścik-Remisiewicz – Wydział Biologii,

3)      dr Rafał Ślusarz – Wydział Chemii,

4)      dr hab. Cezary Mańkowski, prof. nadzw. – Wydział Ekonomiczny,

5)      dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. nadzw. – Wydział Filologiczny,

6)      dr hab. Barbara Klassa, prof. nadzw. – Wydział Historyczny,

7)      dr Robert Fidytek – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,

8)      dr Mariusz Brodnicki – Wydział Nauk Społecznych,

9)      dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. nadzw. – Wydział Oceanografii i Geografii,

10)    dr hab. Wojciech Zalewski, prof. nadzw. – Wydział Prawa i Administracji,

11)    dr hab. Stanisław Ołdziej, prof. nadzw. – Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed,

12)    dr inż. Ewa Malinowska – Wydział Zarządzania,

13)    mgr Emilia Krzywańska-Frankowska – Studium Języków Obcych,

14)    mgr Anna Smykowska – Kierownik Działu Kształcenia,

14)    inż. Agnieszka Krajewska – Kierownik Działu Zarządzania Systemami Informatycznymi,

15)    mgr Anna Czyżewska – Sekcja ds. E-learningu,

16)    mgr Łukasz Czyżewski – Sekcja ds. E-learningu.

 

Last modified by: Małgorzata Kamińska
Created by: Małgorzata Kamińska
Last modified: 
2018, January 29 - 10:51am