fbpx Praktyki obowiązkowe | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Praktyki obowiązkowe

Informacja ogólna

Praktykami obowiązkowymi w Uniwersytecie Gdańskim są praktyki studenckie, w tym również praktyki stanowiące element przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela, których wymiar godzinowy oraz zakres merytoryczny został określony w programach kształcenia oraz planach studiów obowiązujących na danym kierunku studiów w Uniwersytecie Gdańskim i które są elementem toku studiów pozwalającym na zaliczenie danego okresu rozliczeniowego studiów.

Last modified by: Małgorzata Kamińska
Created by: Magdalena Bury
Last modified: 
2018, April 18 - 10:41am