fbpx Inne akty prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Inne akty prawne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Inne akty prawne

 

Zarządzenie nr 35/R/18 Rektora UG z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów, porozumień i ugód w Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.;

Zarządzenie nr 19/R/13 Rektora UG z dnia 08 lutego 2013 roku w sprawie obsługi i funkcjonowania Akademickiego Systemu Teleinformatycznego FAST (ze zm.);

Zarządzenie nr 97/R/16 Rektora UG z dnia 25 maja 2010 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum zakładowego Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarządzenie nr 93/R/16 Rektora UG z dnia 6 października 2016 roku w sprawie zasad funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim (ze zm.).

 

Last modified by: Małgorzata Kamińska
Created by: Małgorzata Kamińska
Last modified: 
2020, January 3 - 3:17pm