fbpx Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego

Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego

Redaktor naczelny: dr hab. Hanna Klimek, prof. UG

ISSN: 2080-6302

Dostęp: otwarty

Okres wydawania: rocznik

Dziedzina naukowa: Nauki ścisłe

Strona WWW czasopisma: 
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/issue/view/10