fbpx Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne

Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Ewa Graczyk

ISSN: 2353-4699

Dostęp: otwarty

Okres wydawania: półrocznik

Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

Strona WWW czasopisma: 
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/JednakKsiazki