fbpx Studia Rossica Gedanensia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Studia Rossica Gedanensia

Studia Rossica Gedanensia

Redaktor naczelny: dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG

ISSN: 2449-6715 (print), 2392-3644 (online)

Dostęp: otwarty

Okres wydawania: rocznik

Dziedzina naukowa: Nauki humanistyczne

Strona WWW czasopisma: 
https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/SRG