fbpx Koła naukowe doktorantów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Koła naukowe doktorantów

Koła naukowe doktorantów

Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i uczestnicy studiów doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego mają prawo do zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich i doktoranckich, w szczególności kołach naukowych oraz zespołach artystycznych i sportowych.

 

REJESTRACJA KOŁA NAUKOWEGO:

Koła Naukowe Doktorantów UG podlegają rejestracji na zasadach określonych w zarządzeniu nr 14/R/17 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie tworzenia, rejestracji i likwidacji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckichw Uniwersytecie Gdańskim.

 

 
Last modified by: Małgorzata Kamińska
Created by: Importer Importowicz
Last modified: 
2018, April 18 - 10:56am