fbpx Obowiązkowe szkolenia wstępne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Obowiązkowe szkolenia wstępne

Obowiązkowe szkolenia wstępne

Szkolenie biblioteczne

Szkolenie biblioteczne online jest obowiązkowe dla:
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia (nie obowiązuje studentów rozpoczynających równoległy kierunek studiów, o ile wcześniej zdali test na pierwszym kierunku)
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów studiów podyplomowych, którzy przenieśli się z innej uczelni i kontynuują studia na Uniwersytecie Gdańskim
  • studentów z dodatkowej rekrutacji

Więcej informacji o obowiązkowym szkoleniu bibliotecznym prosimy szukać na stronach wydziałowych.

 

Szkolenie BHP

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 99/R/17 z dnia 10 października 2017 roku w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów trzeciego stopnia w Uniwersytecie Gdańskim

Szczegółowe informacje na temat szkolenia BHP dostępne są na stronach wydziałowych. 

Last modified by: Małgorzata Kamińska
Created by: Importer Importowicz
Last modified: 
2017, November 24 - 7:10am