fbpx Procedura nadawania uprawnień | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Procedura nadawania uprawnień | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Procedura nadawania uprawnień

W celu uzyskania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i obsługi zbiorów informatycznych zawierających te dane należy postępować według następujących kroków:
 

Krok 1.  Wypełnić właściwy wniosek o nadanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych, aby prawidłowo wypełnić wniosek należy zapoznać się ze skróconą wersja rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.
  • o przyznanie, zmianę lub odwołanie uprawnień do przetwarzania danych osobowych wnioskuje bezpośredni przełożony.
Krok 2.  Odbyć szkolenie dotyczące ogólnych zasad przetwarzania danych osobowych, dostępne na portalu edukacyjnym UG.
Krok 3.  Podpisać oświadczenie osoby upoważnionej do przetwarzania danych osobowych.
Krok 4.  Dostarczyć komplet dokumentów (wniosek i oświadczenie) do Biura Ochrony Danych Osobowych - w ramach uprawnień Administracji Centralnej /  Koordynatora ochorny danych osobowych (KODO) - w ramach uprawnień poszczególnych Wydziałów/ Jednostek ogólnouniwersyteckich

 

UWAGA!
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych warunków skutkuje wstrzymaniem procedury przyznania uprawnień do czasu dopełnienia niezbędnych formalności.


 

Last modified by: Martyna Zieleniewicz
Created by: Martyna Zieleniewicz
Last modified: 
2019, October 4 - 8:43am