fbpx Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualnie otwarte konkursy | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Aktualnie otwarte konkursy

NCN Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

OPUS 18
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej

16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r.

PRELUDIUM 18
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora

16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r.

SONATA 15
konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r.

PRELUDIUM BIS 1
konkurs mający na celu wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich

16 września 2019 r. 16 grudnia 2019 r. 6 grudnia 2019 r.

 


 

Logo MNiSW Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

NPRH "Dziedzictwo narodowe"
program w ramach którego jest wspierana realizacja długoterminowych projektów o charakterze dokumentacyjnym, źródłowym, edytorskim, translatorskim, słownikowym i bibliograficznym, o najwyższej wartości dla polskiej humanistyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego

04 września 2019 r. 30 listopada 2019 r. 22 listopada 2019 r.

NPRH "Fundamenty"
program w ramach którego jest wspierana realizacja projektów o szczególnym znaczeniu dla realizacji polityki naukowej państwa, dotyczących bieżących potrzeb polskiej humanistyki

04 września 2019 r. 30 listopada 2019 r. 22 listopada 2019 r.

NPRH "Uniwersalia 2.1"
program w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu włączanie najwybitniejszych osiągnięć polskiej humanistyki do światowego dziedzictwa kulturowego

04 września 2019 r.

30 listopada 2019 r.

22 listopada 2019 r.

NPRH "Uniwersalia 2.2"
program w ramach którego jest wspierana realizacja projektów mających na celu włączanie najwybitniejszych osiągnięć światowej humanistyki do polskiego dziedzictwa kulturowego

04 września 2019 r. 30 listopada 2019 r. 22 listopada 2019 r.

Doskonała Nauka
program na wpsarcie podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki oraz jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych

12 listopada 2019 r. 5 grudnia 2019 r. 02 grudnia 2019 r. - decyduje kolejność zgłoszeń

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców
stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej

01 grudnia 2019 r. 31 grudnia 2019 r. 19 grudnia 2019 r.

 


FNPFundacja na rzecz Nauki Polskiej

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie
naboru wniosków
Termin złożenia wniosku w UG

MONOGRAFIE
konkurs na finansowanie publikacji prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń

tryb ciągły 18 listopada 2019 r. 7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 

  


 

Last modified by: Agata Krawczykowska
Created by: Agata Krawczykowska
Last modified: 
2019, November 28 - 10:15am