fbpx Wieloletni plan inwestycyjny | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

You are here

Wieloletni plan inwestycyjny

Wieloletni plan inwestycyjny Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2012-2020

L.P. NAZWA ZADANIA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLAN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Budowa Budynku Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego Kampus Bałtycki, Projekt nr WND-POIŚ.13.1-011/08-1 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje FSUE

 

               
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
2 Budowa Budynku Wydziału Chemii I i Chemii II Uniwersytetu Gdańskiego, Kampus Bałtycki, Projekt nr WND-POIŚ.13.1-011/08-1 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje FSUE                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
3 Specjalistyczny statek naukowo-badawczy "OCEANOGRAF"do interdyscyplinarnych badań Morza Bałtyckiego 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dot. i subw. FN i TP                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
4 Ujęcie wody Stacji Badawczej , Hel 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
5 Stacja Morska w Helu - modernizacja obiegu wody 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencjeWFOŚ                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
6 Stacja Morska w Helu - " Błękitna Wioska -Nadmorska leśniczówka" 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencjeWFOŚ                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
7 Stacja Morska w Helu -Błękitna Wioska "Dom Morświna" 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencjeNFOŚ                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
8 Hotel Asystencki nr 1-Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje FSUE                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
9 Termomodernizacja Stacji Biologicznej, Górki Wschodnie w ramach Projektu „Termomodernizacja obiektów dydaktyczno - badawczych Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku”, Projekt nr WND-RPPM.05.05.00-00-046/09 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje FSUE                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
10 Budowa Domu Studenckiego w Gdańsku 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
11 Budowa budynku Neofilologii Wydziału Filologicznego w ramach Kampusu Bałtyckiego Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, Projekt nr WND-RPPM.02.01.00-00-005/09 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
12 Budowa Budynku Administracji Centralnej 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
13 Budowa Budynku Instytutu Informatyki, Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki, Kampus Bałtycki, Gdańsk Oliwa 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
14 Błękitna Wioska, Hel 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
15 Budowa budynku Stacji Limnologicznej UG w Borucinie 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
16 Budowa Magazynu Książek Biblioteki Głównej, Kampus Bałtycki, Gdańsk Oliwa 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
17 Budowa Budynku InstytutuBiotechnologii MWB UG i GUM, Kampus Bałtycki Gdańsk Oliwa 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
18 Uniwersyteckie Centrum Sportu i Rekreacji -   Kampus Gdańsk 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dot. i sub.MNISW,MSiT                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
19 Park Akademicki na Kampusie Bałtyckim 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
20 Ogrodzenie terenu Kampusu Bałtyckiego 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
21 Rozbudowa Domu Studenckiego nr 9 w Sopocie 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
22.1 Poprawa Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Nauki poprzez rozbudowę budynku Wydziału Ekonomicznego w Sopocie 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
22.2 Termomodernizacja budynków Wydziału Ekonomicznego wSopocie 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencjeNFOŚ                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  
23 Dom Studencki nr 9- Poprawa bezpieczeństwa budynku 1. Własne środki                  
2. Finansowanie dłużne                  
3. Dotacje i subwencje                  
4. Finansowanie pozabudżetowe                  

 

Last modified by: Ewa Jaros
Created by: Gabriela Leoniec
Last modified: 
2017, February 1 - 11:54am