fbpx Wewnętrzne akty normatywne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wewnętrzne akty normatywne | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zarządzenie Kanclerza w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego niebędących nauczycielami akademickimi

AttachmentSize
PDF icon Zarządzenie Kanclerza UG nr 6/K/14307.65 KB
Last modified by: Elżbieta Rostowska-Jezierska
Created by: Elżbieta Rostowska-Jezierska
Last modified: 
2017, September 4 - 10:30am

Zarządzenie Rektora w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego

AttachmentSize
PDF icon Zarządzenie Rektora UG nr 19/R/17692.74 KB
Last modified by: Elżbieta Rostowska-Jezierska
Created by: Elżbieta Rostowska-Jezierska
Last modified: 
2017, September 4 - 10:33am